An Oifig Um Chosaint Idirnáisiúnta,
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce Na hÉireann,
79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2, D02ND99,
Éire
Teileafón: +353 1 602 8000


ríomhphost: info@ipo.gov.ie


Oifig Phoibli
08:45 - 16:00  Dé Luain - Dé hAoine


International Protection Office, 
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2, D02ND99
Ireland
Telephone: +353 1 602 8000

email: info@ipo.gov.ie

Public Office
08:45 - 16:00  Monday - Friday